1. De bestellingen worden slechts definitief na bevestiging van onzentwege.
2. Prijzen en leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven.
3. Behoudens tegenstrijdig beding, zullen rechten, belastingen en vervoerskosten ten laste van de klant zijn. De goederen reizen op risico van de klant, zelfs indien zij franco werden verzonden.
4. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de fakturen.
5. De leveringstermijn wordt zo stipt mogelijk nagevolgd. Een vertraging van de levering geeft de koper geen recht op het intrekken van de bestelling noch tot schadevergoeding.
6. Elke klacht dient ons binnen de 8 dagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd.
7. Daarenboven zal geen terugzending van de goederen aanvaard worden, behoudens geschreven akkoord van onzentwege.